Fotos Estació

Any 1881Vista des de l'aire.

Tren del Centenari.

Enderroc de l'estació
Any 1974
Fotos Miquel Espert
(Disco Cerrado)

17 Abril Any 1974
Arxiu Gerard Gimenez

Any 2005


Any 2008


Futura Estació