-Fotos Pas Carrer Major-

Pas a nivell carrer Major.
Nomanat de "La Seda"


Fotos arxiu
Gerad G. Mor