*Local social de l'AMF del Prat*

-Després de signar un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament i cessió per la seva part d'un local, l'estem adequant per tal de poder instal·lar els mòduls i exposar-los.-

L'entrada amb el cartell. El local està situat al c/ Ebre Nº25, (l'entrada és pel c/ Llobregat davant l'Església), actualment s'està construint la tarima, ens queda encara algun treball de fer com pintar, instal·lar el suport dels mòduls, muntar la biblioteca i algunes coses més.

* Construcció de la tarima *

L'estructura.

Col·locació del taulell
base.

La tanca per no caure.

La barana de l'escala i
el plafó del lateral.

Diferents moments dels treballadors en la adequació del local.


El taulell de l'entrada. Les taules polivalents.

La zona de treball i el banc de treball.

L'oficina.

Inici del muntatge dels mòduls.

Detall del mòdul
de pas per salvar
la columna

Les canaletas per
soportar el fils.

Ja hem començat a penjar quadres de les diferents activitats realitzades l'any 2011 i alguns més.


-Ja hem inaugurat el local, podeu veure mes a inauguració local.-