Construcció de mòduls Ferroviaris, entre ells el de la Estació d'El Prat de l'any 1881.
Participar en trobadas de mòduls.
Excursions propias i amb la Federació Catalana.
Visites a Museus Ferroviaris.
Els dissabtes obrim el local perquè els socis portin els seus trens i els facin circular pels mòduls.